Home / HỌC NGOẠI NGỮ / HỌC TIẾNG NHẬT

HỌC TIẾNG NHẬT

Học tiếng Nhật Online Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu, Phương pháp học tiếng Nhật online mọi lúc mọi nơi đã được kiểm chứng,giúp bạn đạt N3 chỉ sau 1 năm

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành nông nghiệp

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Nông Nghiệp ねったいしょくぶつ 熱帯植物 Thực vật miền nhiệt đới しょくぶつえん 植物園 Vườn thực vật しょくぶつかく 植物学 Thực vật học しょくぶつさいしゅう 植物採集 Sưu tầm mẫu thực vật しょくぶつせいゆ 植物性油 Dược phẩm có nguồn gốc thực vật しょくぶつひょうほん 植物標本 Tiêu bản thực vật くさ 草 Cỏ …

Xem ngay »

Từ vựng tiếng Nhật căn bản ngành cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật căn bản ngành cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật căn bản ngành cơ khí Phần 1 1 : kìm 釘抜き(くぎぬき) 2 : mỏ lết モンキーレンチ 3 : cờ lê スパナ 4 : tô vít 螺子回し(ねじまわし)/ドライバー 5 : tô vít 1 cạnh プラスドライバー 5 : dao 切れ刃(きれは)/バイト 6 : dầu nhớt 潤滑油(じゅんかつゆ) 7 : kéo 鋏(はさみ) 8 : mũi khoan 教練(きょうれん) 9 : dây xích チェーン …

Xem ngay »
error: Content is protected !!
Chat với chúng tôi